fbpx
Polityka Prywatności
Your Heading

Wypełniając formularz rejestracyjny na WWW.TWOJEORI.PL jednocześnie akceptujesz Zasady Polityki Prywatności na tej stronie i Regulamin Klubu Oriflame.
Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie  WWW.TWOJEORI.PL służą tylko i wyłącznie do rejestracji Ciebie w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jako konsultantki Oriflame lub konsultanta Oriflame .
Wszystkie podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym dane osobowe nie są przechowywane przez prowadzących niniejszą stronę, ani udostępniane osobom trzecim i po dokonaniu rejestracji na niezależnego konsultanta Oriflame będą usuwane i nie wykorzystywane w żaden inny sposób do innych celów.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia danych osobowych i prawidłowej rejestracji w Oriflame , a także w celu przedstawienia szczegółów współpracy z Oriflame Poland.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych, usunięcia lub poprawienia ich poprzez kontakt z nami.
Po zarejestrowaniu jako konsultantka Oriflame lub konsultant Oriflame i otrzymaniu numeru konsultanta, osoba przesyłająca dane będzie podlegała polityce prywatności stosowanej przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoskiej 22 jest administratorem zbioru danych, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych członków Klubu Oriflame. Zbiór danych o nazwie „Członkowie Klubu Oriflame” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946. Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, nr telefonu, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
Właścicielami strony WWW.TWOJEORI.PL jest Teresa Wiśniewska – nr członkowski w Klubie 73068 .
Wszelkie pytania i uwagi do administratorów strony  WWW.TWOJEORI.PL można kierować na adres e-mail kontakt@twojeori.pl .
Zastrzegamy sobie zmianę Polityki Prywatności, jednakże podstawowa zasada pozostaje niezmienna: Nie przechowujemy i nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim.