Polityka prywatności Twoje Ori

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny na www.twojeori.pl jednocześnie akceptujesz Zasady Polityki Prywatności na tej stronie i Regulamin Klubu Oriflame.
 2. Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.twojeori.pl służą tylko i wyłącznie do rejestracji Ciebie w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jako konsultantki Oriflame lub konsultanta Oriflame .
 3. Wszystkie podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym dane osobowe nie są przechowywane przez prowadzących niniejszą stronę, ani udostępniane osobom trzecim i po dokonaniu rejestracji na niezależnego konsultanta Oriflame będą usuwane i nie wykorzystywane w żaden inny sposób do innych celów.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia danych osobowych i prawidłowej rejestracji w Oriflame , a także w celu przedstawienia szczegółów współpracy z Oriflame Poland.
 5. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych, usunięcia lub poprawienia ich poprzez kontakt z nami.
 6. Po zarejestrowaniu jako konsultantka Oriflame lub konsultant Oriflame i otrzymaniu numeru konsultanta, osoba przesyłająca dane będzie podlegała polityce prywatności stosowanej przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
 7. Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoskiej 22 jest administratorem zbioru danych, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych członków Klubu Oriflame. Zbiór danych o nazwie „Członkowie Klubu Oriflame” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946. Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, nr telefonu, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
 8. Właścicielami strony www.twojeori.pl jest Teresa Wiśniewska – nr członkowski w Klubie 73068 oraz Katarzyna Adaszak – nr członkowski w klubie 1994503.
 9. Wszelkie pytania i uwagi do administratorów strony www.twojeori.pl można kierować na adres e-mail biuro@twojeori.pl
 10. Za reklamę w wyszukiwarkach jest odpowiedzialna firma Sunrise System sp. z o.o. sp. k.
 11. Zastrzegamy sobie zmianę Polityki Prywatności, jednakże podstawowa zasada pozostaje niezmienna: Nie przechowujemy i nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim.

WRÓĆ DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ORIFLAME